• پیام ناظر سیستم
مودیان و پیمانکاران محترم پس از دریافت پیامک رمز عبور و نام کاربری، وارد سامانه شوید و پس از مشاهده و تایید اطلاعات خود، چنانچه پیشنهادی از سوی سیستم دریافت کرده اند می توانند در جدول پایین صفحه آنرا مشاهده و با استفاده از شماره تلفن همراه طرف مقابل پس از مذاکره با وی در صورت توافق ( با هر شرایط توافق ) از طریق دکمه توافق آنرا ثبت نمایید.
  • مرا به خاطر بسپار
سازمان الکترونیک تدبیر
نسخه 1/1